ženský introvertně teatrální šanson v extravertním doprovodu tichého muže!

ženský introvertně teatrální šanson v extravertním doprovodu tichého muže!

Domácí CD roku vyhrává … jste řádně napjati?