ženský introvertně teatrální šanson v extravertním doprovodu plachého muže!

ženský introvertně teatrální šanson v extravertním doprovodu plachého muže!

Domácí CD roku vyhrává … jste řádně napjati?